Hotline: 0905 245 234

Tên khoa học

Phthiraptera

NHẬN DIỆN

Hình dạng của Chấy

Chấy có cơ thể dẹp, trông giống một hạt vừng nhưng cơ thể có màu xám hoặc nâu. Nhộng chấy dài khoảng 1,56 đến 3,17 mm. Chấy là loài côn trùng không có cánh, nhưng có sáu chân khỏe để bám chặt vào da đầu, kí sinh và hút máu người.

SINH HỌC

Vòng đời của Chấy

Vòng đời của chấy trải qua ba giai đoạn: trứng, nhộng và chấy trưởng thành. Một cá thể cái có thể sản sinh ra bốn đến năm trứng mỗi ngày trong suốt một tháng. Ngoài ra, chấy chỉ có thể tồn tại tối đa hai ngày mà không có máu từ vật chủ.

GIẢI PHÁP

Làm thế nào để loại bỏ Chấy

Với mỗi ngôi nhà, chúng tôi đều kiểm tra kỹ càng, lên kế hoạch phù hợp và triển khai hiệu quả.

KHÁM PHÁ

Những sự thật thú vị về Chấy

Thời gian sống

– Chấy chỉ có thể sống sót 48 giờ mà không có máu từ vật chủ.

Chân của chấy

– Chấy không có cánh nhưng lại có sáu chân cực khỏe.

Hút máu

– Chấy có thể hút máu vật chủ rất nhiều lần trong ngày.